Jobs

JEMAR NORPOER AS er en av landets eldste bedrifter innen båtproduksjon og ble startet i 1917.

Jemar Norpower AS er lokalisert sentralt i Kristiansund. Bedriften er en familiebedrift med ekspansjonsplaner og satser for framtiden. Bedriften har 25 årsverk og opererer på verdensbasis. På grunn av økt ordretilgang søker vi nå flere stillinger. 

Jemar Norpower AS tilbyr:

En sentral rolle i selskapets vareproduksjon, med utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et internasjonalt selskap. Jemar Norpower AS fokuserer sterkt på salg av arbeidsbåter til seismiske operasjoner, slepe og arbeidsoppdrag i havner og bygging av sjarker av typen MALO. Jemar Norpower AS har et godt og uformelt arbeidsmiljø, og er en fleksibel organisasjon med effektive beslutningsprosesser og aktive eiere. Besøk gjerne vår hjemmeside på www.jemar.no

Mekanikere

Stillingen har en sentral posisjon i selskapets produksjon. Mekanisk arbeid i en variert arbeidshverdag fra montering av utstyr til mekanisk vedlikehold av båtmotorer. 

Den ideelle kandidaten tar et klart ansvar i avdelingen. Personen bør inneha en naturlig autoritet, og vil basere sitt arbeid på god planlegging og gjennomføring. Videre har personen stor arbeidskapasitet og kan raskt inntre i komplekse oppgaver.

Arbeidsbeskrivelse 

 • Sikre kvalitet på produkter og arbeidsprosesser.
 • Sikre korrekt overlevering mellom avdelinger og sluttkontroll ut til kunder.
 • Rapportering til ledelsen

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdannelse og bakgrunn. Maritimt maskinarbeid og utdanning vil være relevant.
 • Arbeidserfaring fra produksjonsvirksomheter / prosessindustri og/eller tjenestefunksjoner opp imot produksjon.
 • Teknisk innsikt i produksjonsutstyr og systemer.

Egenskaper

 • Gjennomføringsevne som sikrer effektivitet og kvalitet.
 • Team- og samarbeidsorientert.
 • Inneha en god orden og struktur.
 • Ansvarsbevisst - til å stole på.
 • Kunne håndtere en hektisk hverdag med stort tempo, som vil kreve fleksibilitet ift oppgaver og arbeidstid.

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt og noe reisevirksomhet på påregnes.

Tiltredelse snarest. Lønn etter avtale

Kortfattet søknad med CV i PDF-format stiles til:

Norpower@jemar.no

I Emnefeltet merkes søknaden med: Mekaniker

Spørsmål om stillingen kan rettes til;

Adm. Dir.  Johannes Ersnes Mob: +47 905 80 390

 

Spørsmål om stillingen kan rettes til;

Adm. Dir.  Johannes Ersnes Mob: +47 905 80 390

 

Plastarbeidere

Stillingen har en sentral posisjon i selskapets produksjon.

Den ideelle kandidaten tar et klart ansvar i avdelingen. Personen bør inneha en naturlig autoritet, og vil basere sitt arbeid på god planlegging og gjennomføring. Videre har personen stor arbeidskapasitet og kan raskt inntre i komplekse oppgaver.

Arbeidsbeskrivelse 

 • Sikre kvalitet på produkter og arbeidsprosesser.
 • Sikre korrekt overlevering mellom avdelinger og sluttkontroll ut til kunder.
 • Rapportering til ledelsen

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdannelse og bakgrunn. Erfaring med plastarbeid vil være relevant.
 • Arbeidserfaring fra produksjonsvirksomheter / prosessindustri og/eller tjenestefunksjoner opp imot produksjon.
 • Teknisk innsikt i produksjonsutstyr og systemer.

Egenskaper

 • Gjennomføringsevne som sikrer effektivitet og kvalitet.
 • Team- og samarbeidsorientert.
 • Inneha en god orden og struktur.
 • Ansvarsbevisst - til å stole på.
 • Kunne håndtere en hektisk hverdag med stort tempo, som vil kreve fleksibilitet ift oppgaver og arbeidstid.

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt og noe reisevirksomhet på påregnes.

Tiltredelse snarest. Lønn etter avtale

Kortfattet søknad med CV i PDF-format stiles til:

Norpower@jemar.no

I Emnefeltet merkes søknaden med: Plastarbeider

Spørsmål om stillingen kan rettes til;

Adm. Dir.  Johannes Ersnes Mob: +47 905 80 390

 

Contact us

Jemar Norpower AS
Sørholmsveien 13
6508 Kristiansund
+47 71 56 64 30
norpower@jemar.no

Brochure

frontpage-flip