Fersk fisk

Breiflabb

Breiflabb

Lophius piscatorius
Anglerfish
Baudroie commune
Seeteufel

Sesong: Hele året
Størrelse: Opptil 170 cm

Fisken/fisket: 
Hos breiflabben utgjør det store hodet omlag halvparten av totallengden. Den finnes fra fjæra og ned til 600 m dyp, men under gytingen om våren kan den vandre helt ned til 1.800 m dyp.

Uer

Uer

Sebastes sp.
Red-fish
Chevre
Rotbarsch

Sesong: Hele året
Størrelse: Opptil 1 meter, vekt opptil 15 kg

Fisken/fisket:
Vi skiller mellom to arter uer, vanlig uer (Sebastus marinus) og snabeluer (Sebastus mentella). Begge artene er utbredt i norske farvann.

Lyr

Lyr

Pollachius pollachius
Pollack
Lieu jaune
Pollack

Sesong: Hele året. 
Størrelse: Opptil 130 cm (som oftest mindre).

Fisken/fisket:
Lyr skiller seg i utseende fra sei med et mer utpreget underbitt. I tillegg har lyren en mørk og buet sidelinje, mens denne er lys og nesten rett hos seien. Arten lever pelagisk ned til 200 m dyp.

Torsk

Torsk

Gadus morhua L.
Cod
Morue, Cabillaud
Dorsch, Kabeljau

Sesong: Norsk-arktisk torsk (skrei): Januar-april. Loddetorsk (vårtorsk): april-juni. Kysttorsk: Hele året. 
Størrelse: Opptil 150 cm.

Fisken/fisket:
Torsken er en av de vanligste og økonomisk viktigste av våre saltvannsfisker. Vi skiller mellom to hovedtyper av torsk; vandrende, oseanisk torsk og den stasjonære kysttorsken. Kysttorsken er en utpreget bunnfisk, mens den vandrende torsken lever mer pelagisk og foretar omfattende vandringer.

Sei

Sei

Pollachius virens
Saithe, Coalfish
Lieu noir
Køhler

Sesong: Hele året. 
Størrelse: Opptil 120 cm.

Fisken/fisket:
Sei forekommer både pelagisk og som bunnfisk, fra 0-300 m dyp. Den er en stimfisk som kan samle seg i store mengder under gode næringsforhold

Laks

Laks

Salmo salar
Atlantic salmon
Saumon Atlantique
Lachs

Sesong: Fredningsbestemmelser begrenser sesongen. Oppdrettslaks omsettes hele året. 
Størrelse: Opptil 150 cm, vekt opptil 35 kg.

Fisken/fisket:
Laks er en anadrom fiskeart, det vil si at den gyter i ferskvann og lever det meste av sitt liv i havet. Gytingen skjer om høsten, og eggene ligger nedgravd i elvegrusen til klekking i april/mai. Etter 2-5 år i elva gjennomgår lakseungene en forandring som gjør dem i stand til å leve i saltvann. Denne prosessen kalles smoltifisering. Når lakseungene er blitt smolt forlater de elva og drar ut i havet

Ørret

Ørret

Trout
Truite
Forelle

Størrelse: ferskvannsørret 15-50 cm. Sjøørret opptil 90 cm. Regnbueørret opptil 70 cm.

Fisken/fisket:
Ørreten er en vidt utbredt laksefisk som fins i mange ulike former, og med ulikt levevis, avhengig av miljøforholdene den lever under. Vi skiller mellom sjøørret, ferskvannsørret (innsjø-ørret), bekkørret og regnbueørret.

Makrell

Makrell

Scomber scombrus
Mackerel
Maquereau
Makrele

Sesong: April-november. 
Størrelse: Opptil 66 cm, sjelden over 40 cm.

Fisken/fisket:
Makrellen er en pelagisk, hurtigsvømmende fisk som om sommeren og utover høsten opptrer i store stimer langs kysten og ute i Skagerrak, Nordsjøen og sørlige Norske-havet.

Brisling

Brisling

Sprattus sprattus
Sprat
Esprot
Sprotte

Sesong: Januar, juni-desember. Størrelse: Ca 8-10 cm.

Fisken/fisket:
Brislingen ligner silda, men er betydelig mindre enn denne. Brisling er en pelagisk stimfisk som har vid utbredelse og finnes til og med i brakkvannsområder.

Ål

Ål

Anguilla anguilla
Eel 
Anguille 
Aal

Sesong: Høst. 
Størrelse: Hunn opptil 150 cm. Hann opptil 50 cm.

Fisken/fisket:
Ålen gyter i Sargassohavet utenfor Florida. Deretter føres ålelarvene med strømmen over Atlanterhavet mot Europa. I løpet av de tre årene larven driver nordøst-over mot oppvekstområdene, utvikler den seg til en gjennomsiktig glassål, ca. 7 cm lang. Glassålen søker etterhvert opp i ferskvann og vil etter en tid forandre fargen og bli til gulål. Når den nærmer seg kjønnsmodning etter ca. 10 år endrer den igjen farge og blir til blankål med glinsende svart rygg og lys buk. Deretter vandrer den ut i saltvann og forsvinner fra kysten.

Kveite

Kveite

Hippoglossus hippoglossus 
Atlantic halibut 
Flètan de l´Atlantique Heilbutt

Sesong: April-desember. 
Størrelse: Opptil 3 meter. Vekt opptil 300 kg.

Fisken/fisket: 
Kveita er den største av alle flyndrefiskene

Contact us

Jemar Norpower AS
Sørholmsveien 13
6508 Kristiansund
+47 71 56 64 30
norpower@jemar.no
 • Produkter

  Hvordan deler vi hel klippfisk   Klippfisk, filetstykker og  renskede biter uten skinn og benKlippfisk-kotelettKlippfisk, hel og kappetKlippfiskbiter til bacalaoKlippfiskbiter til gryterettersalater,

  Read More
 • Fersk fisk

  Breiflabb Lophius piscatoriusAnglerfishBaudroie communeSeeteufel Sesong: Hele åretStørrelse: Opptil 170 cm Fisken/fisket: Hos breiflabben utgjør det store hodet omlag halvparten av totallengden.

  Read More
 • Skalldyr

  Krabbe Cancer pagurusCrabCrabeKurzschwanz - Kreps Sesong: September-november. Størrelse: Hannkrabben kan bli opptil 30 cm over ryggskjoldet. Hunnkrabben opptil 20 cm. Fisken/fisket:Krabben lever

  Read More
 • 1