Career opportunities

Exciting career opportunities in Jemar Norpower

Type text here

Be a part of our team

Jemar Norpower AS is located in central Kristiansund. The company is a family business with expansion plans and is investing for the future. The company has 25 man-years and operates worldwide. Due to increased order availability, we are now seeking more positions.

 

 

Driftsingeniør


Stillingen har en sentral plass i selskapets produksjonsledelse. Driftsingeniøren inngår i fabrikkledelsen og skal sikre produksjon, utvikling og forbedringsarbeid.

Den ideelle kandidaten tar et klart ansvar for produktet, gjennom ledelse, oppfølging og utvikling. Personen bør inneha en naturlig autoritet, og vil basere sitt arbeid på god planlegging og gjennomføring. Videre bør personen stor arbeidskapasitet og kan raskt inntre i komplekse oppgaver.

 

Arbeidsbeskrivelse:

· Sikre korrekt overlevering mellom avdelinger og sluttkontroll ut til kunder

· Delta operativt i produksjon- og vedlikeholdsarbeid

· Sikre kvalitet på produkter og arbeidsprosesser

· Medarbeideroppfølging og --utvikling

· Rapportering til ledelsen

Kvalifikasjoner:

· Relevant utdannelse og bakgrunn. Ingeniørskole eller teknisk fagskole er relevant

· Arbeidserfaring fra produksjonsvirksomheter/prosessindustri og/eller tjenestefunksjoner opp mot produksjon

· Ledererfaring

· Teknisk innsikt i fremdriftssystemer og hydraulikk er en fordel.

· IKT kompetanse, herunder bruk av kontorstøtte, styringssystemer og produksjonssystemer

· Språkferdigheter

Egenskaper:

· Gjennomføringsevne som sikrer effektivitet og kvalitet

· Inneha en god orden og struktur

· Ansvarsbevist -- til å stole på

· Kunne håndtere en hektisk hverdag med stort tempo, som vil kreve fleksibilitet ift oppgaver og arbeidstid

 

Jemar Norpower AS tilbyr

En sentral rolle i selskapets vareproduksjon, med utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et internasjonalt selskap. Jemar Norpower as har et godt og uformelt arbeidsmiljø og er en fleksibel organisasjon med effektive beslutningsprosesser og aktive eiere.

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt. Tiltredelse snarest. Lønn etter avtale. Noe reisevirksomhet kan inntreffe.

Kortfattet søknad med CV i PDF format stiles til:

Nina@jemar.no

I emnefeltet merkes søknaden med <<Driftsingeniør>>